กาแฟดริป กาแฟแท้คั่วบด ทีลอซู 8 กรัม

Roasted and ground drip coffee TEELORSU

กาแฟอาราบิกาคุณภาพดี เกิดขึ้นมาจากการทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรร่วมกับชุมชนที่ต้องการสานต่อปณิธานการอนุรักษ์ผืนป่าใหญ่ให้คนไทยทั้งชาติ ด้วยการปกป้องป่าไม้ และการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับผืนป่าแก่ชุมชน เกิดเป็นความร่วมมือของชาวบ้าน แม่กลองน้อย แม่กลองใหญ่ และอุ้มเปี้ยม ซึ่งอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ให้ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และการใช้สารเคมี หันมาปลูกกาแฟออร์แกนิคใต้ร่มเงาของผืนป่า ภายใต้ชื่อ กาแฟทีลอซู (Teelorsu)

            ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ แหล่งกำเนิดของแม่น้ำแม่กลองที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนตลอดสายน้ำจำนวนนับไม่ถ้วน แล้วยังช่วยสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับคนต้นน้ำพร้อมทั้งได้มีส่วนร่วมในการรักษาผืนป่าอันมีคุณค่าของชาติด้วย

Concept: กาแฟออร์แกนิคเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

แหล่งปลูก: บ้านแม่กลองน้อย แม่กลองใหญ่ และอุ้มเปี้ยม อ.อุ้มผาง จ.ตาก

สายพันธุ์: Catimor, Caturra

กระบวนการแปรรูป: Wet Process

ขนาด : 8 กรัม

( 1กล่อง มี 5 ซอง)

ราคา: 120 บาท

Scroll to top