กาแฟดริป กาแฟแท้คั่วบด ไล่โว่ 8 กรัม

Roasted and ground drip coffee LAI-WO

            จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟไล่โว่ 5 กลุ่มหมู่บ้านกองหม่องทะ สะเนพร่อง เกาะสะเดิ่ง ซาราวะ ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรทำงานอนุรักษ์ผืนป่า พร้อมพัฒนาการปลูกกาแฟโรบัสต้าของกลุ่มไปเป็นกาแฟอินทรีย์ ภายใต้ชื่อ กาแฟไล่โว่ โดยมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพกาแฟที่มีอยู่ให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น CP Retailink มีส่วนในการเข้ารับซื้อในกลุ่มเกษตรกรมีรายได้ยั่งยืน เพื่อรักษาผืนป่าบ้านเกิดให้คงอยู่ตลอดไป ความพิเศษของกาแฟและแหล่งปลูก กับความพิถีพิถันในกระบวนการการผลิตคั่วในระดับที่เหมาะสมได้กาแฟโรบัสต้าที่มีรสชาติชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ที่มีความเป็นผลไม้สูง และยังมีบอดี้ที่เต็มเปี่ยม

            เรียกได้ว่าเป็นกาแฟรักษาป่า เพราะคนในชุมชนจะปลูกกาแฟแซมร่วมกับผืนป่าโดยไม่ทำลาย

Concept: กาแฟออร์แกนิคจากพื้นที่มรดกโลก ทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก ROBUSTA 100%

แหล่งปลูก: หมู่บ้านกองหม่องทะ สะเนพร่อง เกาะสะเดิ่ง ซาราวะ ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

สายพันธุ์: Robusta

กระบวนการแปรรูป: Dry Process

ขนาด : 8 กรัม

1 กล่อง มี 5 ซอง

ราคา: 120 บาท

Scroll to top