กาแฟดริป กาแฟแท้คั่วบด ปางขอน 200 กรัม

Roasted and ground drip coffee PANGKHON

จากภูเขาหัวโล้นสู่พื้นที่ป่าสีเขียว ภายใต้ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน ส่งเสริมให้มีการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า

            ปี 2560 ทางบริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ได้ร่วมกับ “การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ” บ้านปางขอน ตำบสลห้วยชมพู อำเภอปางขอน จังหวัดเชียงราย ในการรับซื้อผลผลิตกาแฟของวิสาหกิจชุมชนอาข่า ปางขอน จากเมล็ดกาแฟบนดอยสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,280 เมตร ผ่านการดูต้นกาแฟอย่างใส่ใจ การแปรรูปอย่างพิถีพิถันด้วยวิธีการแปรรูปแบบเปียก หรือ Wash Process และคัดสรรเมล็ดกาแฟที่ดีมาคั่วในระดับ Medium Roast ได้รสชาติกาแฟที่ดี แฝงด้วย Chocolate Nut และเนื้อสัมผัสที่หนักแน่น ตามแบบฉบับกาแฟไทย

Concept: FULL OF TASTY

แหล่งปลูก: บ้านปางขอน อ.เมือง จ.เชียงราย

สายพันธุ์: Catimor, Caturra

กระบวนการแปรรูป: Wet Process

ขนาด : 200 กรัม

ราคา: 190 บาท

Scroll to top