กาแฟดริป กาแฟแท้คั่วบด เคนย่า 200 กรัม

Roasted and ground drip coffee KENYA

ประเทศเคนย่า อยู่ในทวีปแอฟฟริกา เป็นแหล่งปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าคุณภาพดี ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของโลก พื้นที่เพาะปลูกกาแฟส่วนใหญ่อยู่ตอนกลางของประเทศ แถบภูเขา KENYA เช่น MERU NYERI EMBU เป็นต้น

กาแฟอาราบิก้าถูกนำเข้ามาปลูกในประเทศเคนย่าในปี ค.ศ. 1893 โดยมิชชั่นนารีชาวฝรั่งเศส เป็นสายพันธุ์เบอร์บอน(Bourbon) สายพันธุ์กาแฟในประเทศเคนย่าถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันสายพันธุ์กาแฟที่สำคัญในประเทศเคนย่า คือ SL-28 และ SL-34 ภายใต้การค้นคว้าวิจัยจาก Scott Laboratories

ด้วยรสชาติกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความซับซ้อนของเบอร์รี่หรือผลไม้ ความหวาน ความเปรี้ยวที่โดดเด่น ทำให้ผู้ดื่มรู้สึกสดชื่น กาแฟจากประเทศเคนย่าจึงถูกใจใครหลายคนได้ไม่ยาก

Concept: POWERFULL OF FLAVOR

แหล่งปลูก: Kenya NyeriMununga

สายพันธุ์: Kenya SL34

กระบวนการแปรรูป: Wet Process

ขนาด : 200 กรัม

ราคา: 390 บาท

Scroll to top