ดอยช้าง เฮราโมน กาแฟดริป กาแฟแท้คั่วบด 8 กรัม

DOI CHANG HEQ LAQ MOQ Roasted and Ground Drip Coffee

            เฮราโมน คอฟฟี่ “เฮราโมน” เป็นภาษาของชนเผ่าอาข่ามีความหมายว่า “ความสามัคคี” ซึ่งผู้ก่อตั้งเห็นว่าพี่น้องได้ไปทำงานในที่ต่างๆ อยู่กันคนละที่ และอยากเห็นพี่น้องอยู่ด้วยกัน ทำอะไรด้วยกัน และเชื่อว่าถ้าพี่น้องมีความสามัคคีก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน เลยตั้งชื่อว่า “เฮราโมน คอฟฟี่” ขึ้นมาเพื่อทำกาแฟ ซึ่งเราปลูกเองอยู่แล้ว กาแฟ “เฮราโมน คอฟฟี่” ปลูกโดยวิถีภูมิปัญญาชาวบ้านเผ่าอาข่า บนบ้าน “ดอยช้าง” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่สุดของการปลูกกาแฟก็ว่าได้ทั้งดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1300-1500 ทั้งมีความชื้นตลอดทั้งปี และใส่ใจกระบวนการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีใดตั้งแต่เพาะกล้าดูแลจนเก็บเกี่ยว แปรรูป และคั่วเป็นเมล็ดกาแฟคั่วจนถึงมือลูกค้า มีการพัฒนาตลอดเวลาทั้งด้านสายพันธุ์, การแปรรูปเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดและยังได้รับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานจากการประกวดสารกาแฟประจำปี 2018 ของ จ.เชียงราย

Concept: กาแฟภูมิปัญญาชนชาวอาข่า เฮราโมน คอฟฟี่

แหล่งปลูก: ดอยช้าง จังหวัดเชียงราย

สายพันธุ์: Red Bourbon

กระบวนการแปรรูป: Wet Process

ขนาด : 8 กรัม

1 กล่อง มี 5 ซอง

ราคา: 120 บาท

Scroll to top