กาแฟดริป กาแฟแท้คั่วบด น่าน 200 กรัม

Roasted and ground drip coffee NAN             เริ่มต้นในปี 2555 โดยทางภาครัฐ 5 หน่วยงานได้แก่ กรมวัง กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมป่าไม้ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เป็นโครงการในพระราชดำริฯ ได้ร่วมกับภาคเอกชน บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ได้ทำการส่งเสริมการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าบนพื้นที่จำนวน 1,459 ไร่ ของป่าต้นน้ำ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ผลผลิตกาแฟจากโครงการฯ นำมาแปรรูป แบบพิเศษ Honey Process ไม่ใช่แบบ Fully wash ซึ่งมีการใช้น้ำในขั้นตอนการคัดแยกลอยจมของผลเชอร์รี่เท่านั้น ไม่ใช่กระบวนการที่ทำให้เกิดน้ำเสีย             ฉะนั้นน้ำเสียจากกระบวนการเป็นศูนย์ จึงเป็นกาแฟที่อนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่สร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมผลผลิตกาแฟจากโครงการฯ จะถูกนำมาแปรรูปต่อ เป็นเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพดี รสชาติเยี่ยม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว Honey Sweet แต่ยังคงความหอม เข้มข้น ที่ไม่เหมือนใคร 1 แก้วกาแฟน่านในมือคุณมาจากความตั้งใจของเกษตรกรและผู้อยู่เบื้องหลังทุกคน […]

Scroll to top