นโยบายการดําเนินกิจกรรม 7ส บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด

หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมของบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี สะอาดถูกสุขลักษณะ ปราศจากอุบัติเหตุและอุบัติภัย ตลอดจนปราศจากโรคที่เกิดจาก การทํางาน จึงเห็นสมควรให้มีการดําเนินกิจกรรม 7ส ขึ้น และเพื่อให้กิจกรรม 7ส เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง และ ได้ผลตามวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศนโยบายการดําเนินกิจกรรม 7ส ของ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด ดังนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีในความมีระเบียบวินัยของพนักงานทุกระดับ
 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรวมของพนักงานและเสริมสร้างความสามัคคีในการทํางานเป็นทีม
 3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 4. เพื่อสร้างทีมงานและจัดการสถานที่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ 7ส
 5. เป็นรากฐานในการปรับปรุงประสิทธิภาพงาน ลดความสูญเสีย และเป็นส่วนหนึ่งของงาน

นโยบาย

 1. ทุกหน่วยงานต้องดําเนินกิจกรรม 7ส อย่างมีระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต
 2. เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ และพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเองให้มีความสะดวก
  สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
 3. ผู้บังคับบัญชาต้องผลักดัน และทํากิจกรรม 7ส เป็นตัวอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
 4. ทุกหน่วยงานต้องจูงใจให้มีการตรวจประเมินผลกิจกรรม 7ส อย่างสม่ําเสมอและจริงจัง
 5. ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติและจัดให้มีการตรวจประเมินผลกิจกรรม 7ส อย่างสม่ําเสมอและจริงจัง
 6. ทุกพื้นที่ของบริษัทต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ประสิทธิภาพ

  คุกกี้ประเภทนี้เก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เช่น หน้าเว็บที่ท่านเข้าชม และข้อความที่ผิดพลาดใด ๆ คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของเรามีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง

บันทึกการตั้งค่า