นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด ดําเนินธุรกิจด้านการจําหน่าย และให้บริการอุปกรณ์ในธุรกิจที่มีเครือข่ายอย่างครบวงจร โดยยึดมั่น ในความรับผิดชอบต่อการป้องกัน การลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึ่งถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ โดยมีการทบทวนปรับปรุงการดําเนินการความปลอดภัยฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบงานด้าน ความปลอดภัยฯ ของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยของเครือ เจริญโภคภัณฑ์ จึงได้กําหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานดังนี้

“มุ่งพัฒนาและดํารงไว้ซึ่งการทํางานที่ปลอดภัย ถูกหลักอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย”

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย กําหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้

 1. พัฒนาและดํารงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้สอดคล้องกับ
  กฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกําหนดอื่นๆ ที่บริษัทนํามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางานให้กับ พนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 2. จัดทําแผน ตรวจติดตาม กําหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และการประเมินความเสี่ยงอันตราย ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถึงผลกระทบต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการ ทํางานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยดําเนินการทุก
  วิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงจะถูกนําไปใช้อย่างมีประสิทธิผล
 3. พัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
  พร้อมในการตอบสนองอย่างทันท่วงที
 4. สนับสนุน ส่งเสริม ความรู้ ความสามารถ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดําเนินการตาม
  ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตลอดจนให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
  จิตสํานึกด้านความปลอดภัยและจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ใน การดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ดังนั้น ให้ถือว่านโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเป็นความรับผิดชอบและหน้าที่ของ บุคลากรทุกคนในบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด ที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565

Back

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ประสิทธิภาพ

  คุกกี้ประเภทนี้เก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เช่น หน้าเว็บที่ท่านเข้าชม และข้อความที่ผิดพลาดใด ๆ คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของเรามีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง

บันทึกการตั้งค่า